Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
Časopis Zemědělská škola
Databáze škol
Trvalá vzdělávací základna MZe ČR
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : po - 9.12.2019
Svátek má : Vratislav
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Mapa serveru
Poradenství
     1. Aktuality - poradenského systému
     2. semináře presentace
     3. Zemědělský poradenský systém
     4. Registr poradců
     5. Bodové hodnocení vzdělávacích akcí
     6. Část vyhrazená pro akreditované poradce
              1. V. akreditační kolo 07
              2. VI. akreditační kolo 08
              3. VII. akreditační kolo 09
              4. VIII. akreditační kolo 10
              5. VIII. akreditační kolo 2010
              6. XIII. Akreditační řízení 2015
     7. Cross compliance
              1. Legislativa 19 směrnic
              2. Zákonné požadavky a GAEC
     8. Směrnice MZe
     9. Směrnice MZe staré neplatné
     10. Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025
Expertní systémy a metodiky
     1. Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
     2. Příručka Kontrolní listy
              1. Kontrola podmíněnosti (cross compliance)
     3. Ekonomika pro poradce a manažery
     4. Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
     5. Kompostování přebytečné travní biomasy
     6. Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
     7. Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
     8. Kapesní atlas trav
     9. Čištění odpadních vod
     10. Bioplyn v zemědělství
     11. Program "Evidence hnojení"
     12. Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
     13. Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
              1. Starší verze normativů
     14. Rostlinná výroba
     15. Živočišná výroba
     16. Zpracování půdy ve chmelnicích
     17. Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
     18. Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
     19. Technologické systémy skladování brambor
     20. Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
     21. Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
     22. Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
     23. Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
     24. Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
     25. Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
     26. Kapesní katalog krmiv
     27. Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
     28. Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
     29. Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
     30. Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
     31. Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
     32. Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
     33. Obnovitelné zdroje energie
     34. Hodnocení technologie zakládání porostů
     35. Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
     36. Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
     1. Odborné kurzy pedagogů SOŠ
     2. Požadavky systému "cross compliance" v oblasti výživy zvířat
     3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
     4. Semináře pro ředitele škol TVZ
Vzdělávání v ČR
     1. Aktuality - Vzdělávání v ČR
              1. Roční vzdělávací plán MZe v 2009
     2. Komise pro elektronické vzdělávání
     3. Mezinárodní spolupráce
              1. Aktuality - Mezinárodní spolupráce
              2. Projekty
     4. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
     5. Pedagogické minimum
     6. Vzdělávání státní správy
              1. Environmentální vzdělávání
              2. Ostatní kurzy
              3. Informační gramotnost
              4. Vstupní vzdělávání
     7. Vzdělávání veřejné správy
              1. Znalost práv a povinností myslivecké stráže
     8. Výzkumné ústavy MZe ČR
     9. Koncepce
Zemědělské školy
     1. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
     2. Časopis Zemědělská škola (externí odkaz)
     3. Databáze škol
     4. Trvalá vzdělávací základna MZe ČR
              1. Aktuality - TVZ
              2. Projekty
              3. Síť škol SVZ MZe ČR
     5. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Informační podpora
     1. Aktuality -Informační podpora
              1. info z regionů
     2. Legislativa ČR
     3. Legislativa EU

Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
Budoucnost s přehledem středních zemědělských a lesnických škol
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností - školní rok 2018/2019
Seminář Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích

Přehled zemědělských a lesnických škol a oborů

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností - školní rok 2017/2018
Semináře k PRV (priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství) v Ostravě a Českých Budějovicích
Nabídka e-kurzů pro pedagogy středních zemědělských škol
Pozvánka na seminář: Moderní zemědělství - transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních odborných škol
Program rozvoje venkova na období 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností - školní rok 2016/2017

Nejčtenější články
Celoživotní vzdělávání, projektová dokumentace...
Adresy škol pro obnovu venkova
 

">Spolupráce MAS Pošumaví a Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech
Adresář zemědělských škol a univerzit v ČR
Kurz umožní účastníkům osvojení zemědělských vědomostí a dovedností potřebný pro kvalifikovaný výkon zemědělských činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

">Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.
Učitelé mohou využít k ekologické výchově lesnický portál
Seznam škol Trvalé vzdělávací základny MZe
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech v současné době připravuje otevření "Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností" s celkovou dotací 300 hodin pro uchazeče bez jakéhokoliv vzdělání. Zároveň se připravuje otevření kurzu s celkovou hodinovou dotací 150 hodin pro uchazeče, kteří již získali částečné vzdělání v absolvovaném kurzu s dotací 150 hodin.
">Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech
Exkurze na školní a experimentální farmě v Kollitsch
Desítky milionů na vzdělání

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE