Tučně označené položky jsou povinné a musí mít platný e-mailový formát.
Od :
Komu :
Předmět :
Komentář :
      

Redukce škodlivosti škůdců polních plodin zvýšením rezistence a tolerance rostlin
Článek : 31946 ; Vydáno : 2.1. 2005 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Tisknuto z : Agroporadenství - http://www.agroporadenstvi.cz/

Cílem tohoto úkolu bylo vypracovat metody ochrany rostlin vůči škodlivým organismům, integrovat je do systémů pěstebních opatření a šlechtitelských programů a získat poznatky o mechanismech obranyschopnosti rostlin vůči škůdcům pro podporu uplatnění rezistentních a tolerantních odrůd vůči škůdcům obilnin.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

     Cílem tohoto úkolu bylo vypracovat metody ochrany rostlin vůči škodlivým organismům, integrovat je do systémů pěstebních opatření a šlechtitelských programů a získat poznatky o mechanismech obranyschopnosti rostlin vůči škůdcům pro podporu uplatnění rezistentních a tolerantních odrůd vůči škůdcům obilnin.

 

     Na šlechtitelských pozemcích VÚRV (Výzkumného ústavu rostlinné výroby) byl každoročně prováděn screening  33 vybraných odrůd a novošlechtění ozimé pšenice na resistenci vůči obilním mšicím a kohoutkům (mandelinkám z rodu Oulema). U odrůd vybraných na základě polních pokusů byly v polních a skleníkových podmínkách zjišťovány mechanizmy resistence, nonpreference, antibiózy a tolerance vůči jednotlivým škůdcům. Na vybraných odrůdách pšenice byly testovány biochemické markery resistence rostlin vůči mšicím  a metabolická odpověď na napadení. V polních podmínkách byl prověřován rozsáhlý soubor zástupců planých trav rodu Aegilops a planých pšenic shromažďovaných v genobance VÚRV a materiál získaný z USA na rezistenci vůči obilním mšicím. V poloprovozních pokusech se zjišťoval vliv výživy obilnin na hladinu rezistence a tolerance rostlin vůči mšicím.

 

     Zařazení odrůd obilnin s vyšší hladinou přirozené rezistence vůči škůdcům do šlechtitelských programů sníží výnosové ztráty působené sáním mšic a přenosem viróz a ztrátou asimilační plochy způsobenou žírem kohoutků a jejich larev.  Využitím agrotechnických opatření v pěstitelské praxi lze potlačit reprodukci mšic (zvýšená hladina draslíku) a zvýšit toleranci rostlin vůči napadení mšicemi (vyvážená výživa). Screening planých trav a primitivních druhů pšenice na rezistenci vůči mšicím představuje základ pro selekci druhů využitelných při šlechtění pšenice na odolnost proti mšicím a získání nových genetických zdrojů rezistence ve šlechtitelských postupech. Stanovení biochemických markerů rezistence pšenic vůči mšicím představuje perspektivní trend pro šlechtění obilnin na rezistenci vůči biotickým stresorům.

 

 

Číslo projektu: EP0960006442

 

Řešitel projektu: RNDr. Helena Havlíčková CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně - odd. entomologie, tel.: 02- 360851/332, e-mail: havlickova@vurv.cz

 

Signatura v knihovně ÚZPI: ZZ 21010

 

Tuto stránku vypracovala: ing. Šárka Vondrášková, ÚZPI Praha, prosinec 2004