Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : st - 18.9.2019
Svátek má : Kryštof
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Mohu získat nějakou podporu (dotaci)?
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 54198 ; Vydáno : 14.12. 2006 ; Autor : Antonín Slejška
Úloha uvádí postupy při vyhledávání a žádání o granty a dotace z veřejných či jiných například nadačních zdrojů. Dále v úloze naleznete seznam dostupných grantů a dotací, které mohou být použity pro přímou či nepřímou podporu hnojení organickými hnojivy.
fiogf49gjkf0d

Praktické rady pro žadatele:

Drtivá většina možností pro získání dotace je dnes vyhlašována a zveřejňována na webových stránkách nejrůznějších poskytovatelů. Zde je publikován souhrn informací o dotačním programu jako jsou tématické zaměření, období účinnosti programu, do kdy se podávají žádosti případně další podobné praktické informace. Rovněž zde bývá zveřejněn formulář žádosti, kterou je možné si z webu stáhnout. V neposlední řadě pak pravidla či podmínky dotačního programu, dle kterého se musíte zorientovat a zjistit některé důležité údaje.

Jak zjistit, zda je některý z dotačních programů (státních, krajských, evropských, nadačních či jiných) vhodný pro Váš projekt či záměr?

Pro základní orientaci je důležité získat především tyto informace:

  1. Zjistěte si, kdo je u daného dotačního programu (dotačního titulu, grantového schématu, či jiný obdobný název) příjemcem podpory a srovnejte, zda splňujete tuto podmínku. Příjemcem mohou být například pouze dobrovolné a společenské instituce, podnikatelský subjekt, nestátní neziskové organizace a jiné.
  2. Pokud jste vhodný žadatel dle bodu 1. pak je nutné seznámit se s podporovanými aktivitami (např. investice, vzdělávání, studie, projekty, vzdělávací akce). Jestliže Váš projekt / záměr i tomuto hledisku vyhovuje, je na řadě srovnání potřebných výdajů na jeho realizaci s tzv. "uznatelnými náklady", které bývají také velmi často součástí podmínek dotačních programů.
  3. "Uznatelnými náklady" se rozumí výdaje za realizaci projektu, které jsou podporovány z dané dotace. Často bývají například vyjmuty mzdové náklady pracovníků příjemce z uznatelných nákladů a tudíž na ně nelze dotaci získat.
  4. Velmi důležité je zjištění termínů:
  • pro podání žádosti
  • pro doložení povinných příloh k žádosti (např. stavebního povolení, výpisů z katastru)
  • pro realizaci akce (do kdy musí být projekt realizován)

Pokud nevyhovuje podmínkám programu či nelze reálně dodržet termíny, pak je dobré nevzdávat Vaše úsilí a pokusit se najít jiný dotační zdroj. K tomu pak můžou některé z níže uvedených odkazů.


Odkazy na některé dotační možnosti:

V tabulce níže je seznam grantů a podpor, které mohou mít využití pro organické hnojení. V pravém sloupci jsou odkazy na seznamy grantů a podpor, které mohou mít k organickému hnojení nějaký vztah.

Seznam grantů a dotací Tématický filtr

Průběžné

      Stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR
Kontakt    
 
      Diverzifikace činností nezemědělské povahy v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Obnova a rozvoj vesnic v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Vzdělávání a informace v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Agroenvironmentální opatření v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Využívání poradenských služeb v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Investice do lesů v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Modernizace zemědělských podniků v rámci PRV ČR 2007 až 2013
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt   , posta@mze.cz , 221812313
 
      Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013.
Vyhlašovatel   Ministrestvo Zemědělství
Kontakt    
 
      Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Vyhlašovatel   Ministerstvo zemědělství
Kontakt    
 
Biologické odpady

Kompostování

Bioplyn

Rekultivace

Zemědělství

Životní prostředíVšechny granty a podpory

 

Doporučené články

Využití odpadů v zemědělství
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

hnojení, organická hnojiva, dotace, grant, podpora

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Petr Tluka


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty
ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE