Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Aktuality - poradenského systému
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : st - 21.3.2018
Svátek má : Radek
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2018
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 141981 ; Vydáno : 21.2. 2018 ; Autor : Ing. Luboš Blažek
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.
Průběh akreditačního řízení:
1. Příjem přihlášek – do 16. 3. 2018.
Přihlášky zasílejte pouze poštou nebo doručte osobně na adresu: ÚZEI, oddělení Poradenství a vzdělávání, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (s datem razítka podatelny ÚZEI nebo převzetí nejpozději 16. 3. 2018). Přihláška k akreditaci poradců - oblasti lesnictví – viz příloha.
2. Informace o zařazení do akreditačního řízení bude žadatelům zaslána elektronickou poštou do 23. 3. 2018.
3. Vstupní pohovor a test se uskuteční 4. 4. 2018 v budověÚstavu zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, Praha 2.
Vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí k následujícím tématům:
·         odborné znalosti v oblasti akreditace - lesnictví,
·         vedení prvotní evidence v lesním podniku,
·         orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k podnikání v lesnictví,
·         posouzení znalosti podmínek Kontrol podmíněnosti,
·         popis omezujících podmínek hospodaření,
·         práce s databázemi a informačními systémy v oblasti lesnictví,
·         analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, pěstování lesa a ochrany lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení,
·         analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti,
·         implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy: NATURA 2000, Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 995/2010, o dřevě, Rostlinolékařství, Právní formy podnikatelských subjektů),
·         diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků,
·         bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 
4. Akreditační projekt - součástí akreditačního řízení je povinnost vypracovat akreditační projekt podle stanovené metodiky (viz příloha), na schválené téma, vztahující se ke zvolené oblasti akreditace „lesnictví“.
Téma a název projektu je nutné před podáním přihlášky k akreditaci konzultovat s Mgr. Martinem Polívkou, DIS. (telefon 490 522 236 nebo Polivka.Martin@uhul.cz). Správce Registru žadatelům o akreditaci potvrdí téma i název mailem po obdržení přihlášky.
Žadatel doručí vypracovaný projekt do 4. 5. 2018 Správci Registru, který zajistí jeho posouzení dvěma oponenty.
5. Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze v termínu 5. 6. 2018. Po úspěšném absolvování akreditačního řízení bude poradci akreditovaná oblast zapsána do Registru a poradce obdrží certifikát s vyznačením oblasti lesnictví.
 
Výtah ze Směrnice:
Článek 4
Kvalifikační požadavky na vstup do akreditačního řízení Oblast lesnictví
(5) Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu lesnického směru nebo ukončené vyšší odborné vzdělání lesnického směru a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání, nebo
(6) Střední odborné lesnické vzdělání s maturitní zkouškou a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznaná bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání,
(8) Délku praxe podle odstavců 5 až 6 tohoto článku potvrzuje zaměstnavatel žadatele. Osoba samostatně výdělečně činná dokládá praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti lesnictví.
Přihlášku nelze zaslat elektronicky. K přihlášce je nutno doložit doklad o úhradě akreditačního poplatku.
Přílohy

Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti zemědělství.">
Akreditační řízení pro nové žadatele o akreditaci a poradce vedené v Registru poradců akreditovaných MZe (rozšíření akreditace) v oblasti zemědělství v roce 2018
Seminář pro školitele v rámci projektu Informační podpora pro zemědělce
Semináře - Nitrátová směrnice a PRV
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.">
Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2018
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2018
Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017
Integrovaná ochrana rostlin není jen používání chemických přípravků
Semináře - Nitrátová směrnice a PRV

Nejčtenější články
Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova
Akreditační směrnice 2008
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků
Metodici ÚZEI
Výběr z České legislativy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády)
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Metodická příručka - uplatňování škody způsobené zvěří na zemědělských pozemcích a metodika  oceňování těchto škod 
Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na léta 2009-2013

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE