Odkaz name web stránky MZe ČR
Registr poradců akreditovaných MZe
Odkaz name web stránky ÚZPI Praha
Pro zobrazení seznamu poradců klikněte zde.
 

8) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin II - Hotel Plumlov Mostkovice

Untitled document

Pozvánka

Školení je povinné:
NE
Počet bodů za školení:
20
Termíny školení:
30.1.2018
Kontaktní osoba:
Pořadatel:
Zetaspol
Místo:
Hotel Plumlov Mostkovice
Email:
Telefon:
Fax:
Odkaz:

Proběhlé registrované vzdělávací akce

5) Školení bezpečnosti práce ve výškách - Ostrava Muglinov Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 9.1.2018  )
21) Lesní hospodářství - Kraj Vysočina - Jihlava Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 20.2.2018  )
39) Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR - ČLS - NZM Praha Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 1.3.2018  )
40) Nové trendy a směry v systémovém řízení BOZP - VÚBP, Jeruzalémská 9, Praha 1 Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 15.3.2018  )
36) Aktuální problematika lesního hospodářství - dotace - KÚ Plzeňského kraje Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 14.3.2018  )
53) Chov a ochrana zvěře v kulturní krajině - Lesnická škola Písek Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 30.5.2018  )
54) Stavy spárkaté zvěře, škody zvěří - Lesnická škola Písek Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 27.6.2018  )
Oblast: Lesnictví Počet bodů: 0 (Termíny: )
48) Oceňování služebností: tradiční a nové přístupy - ÚHÚL Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 6.4.2018  )
49) Studijní cesta Pro Silva Bohemica - Horní Rakousko - pobočný spolek ČLS - Pro Silva Bohemica - odjezd z Brna Oblast: Lesnictví Počet bodů: 60 (Termíny: 19.4.2018  20.4.2018  21.4.2018  )
50) Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře - ÚZEI Praha - Písek a Hranice Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 17.4.2018  26.4.2018  )
62) Techagro Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 8.4.2018  12.4.2018  )
63) Natura Viva 2018 - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 23.5.2018  27.5.2018  )
64) Země živitelka - České Budějovice Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 23.8.2018  28.8.2018  )
75) Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů - ČLS - MZe Těšnov 17, Praha 1 Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 28.6.2018  )
3) Prioritní vzdělávací akce - Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa - ČLS - Vlastiboř POVINNÝ Oblast: Lesnictví Počet bodů: 80 (Termíny: 21.6.2018  )
81) Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II - ČLS - VÚ Libavá Oblast: Lesnictví Počet bodů: 40 (Termíny: 26.6.2018  )
83) Mezinárodní lesnický veletrh v Mnichově Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 18.7.2018  19.7.2018  20.7.2018  21.7.2018  22.7.2018  )
84) Brdy vojenské - změna využívání rozsáhlého území - ČLS - LS Mirošov Oblast: Lesnictví Počet bodů: 40 (Termíny: 6.9.2018  )
101) 100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě - ČLS - Hotel Sklář Harrachov Oblast: Lesnictví Počet bodů: 60 (Termíny: 17.10.2018  18.10.2018  )
94) Vrba - dřevina roku 2018 - ČLS - Kunovice Oblast: Lesnictví Počet bodů: 40 (Termíny: 30.8.2018  )
119) Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře - ÚZEI - Kostelec n. Č. l. a Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 8.11.2018  13.11.2018  )
7) Prioritní vzdělávací akce pro poradce oblasti lesnictví - BOZP - ÚHÚL Brno POVINNÝ Oblast: Lesnictví Počet bodů: 80 (Termíny: 21.11.2018  )
121) LIGNUMEXPO LES - Nitra Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 18.9.2018  19.9.2018  20.9.2018  21.9.2018  )
122) Současná situace v oceňování lesa a škod na lese - ÚHÚL Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 30.11.2018  )
9) Seminář k problematice DZES 5 - MZe -Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Lesnictví Počet bodů: 80 (Termíny: 30.11.2018  )
127) Mikulášský seminář Mydlářka - Červený Újezd u Miličína Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 7.12.2018  )
123) Welfare prasat - způsobilost k péči o prasata - VÚVeL FEST Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 29.11.2018  )
124) Počítačové kurzy k DZES 5 - Regiony - KIS Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 16.10.2018  14.12.2018  )
9) Seminář k problematice DZES 5 - MZe -Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Zemědělství Počet bodů: 80 (Termíny: 30.11.2018  )
125) Chov a výživa skotu - Vetrinární centrum - Sokolovna Sušice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 5.12.2018  )
120) Bezpečnost a kvalita mléka v prvovýrobě - VÚVeL FEST V - Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 21.11.2018  )
112) Seminář EFEKT: Úspory – strategie – inovace - EGÚ Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.11.2018  )
113) Jak dál ve výživě telat - VK-Drcman a Guyokrma - Hotel Allvet, Drnovice u Vyškova Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.10.2018  )
114) Brambory 2018 - ČBS, VÚB - Havlíčkův Brod Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 19.10.2018  )
110) Rizika tranzitního období a jak jim předcházet - Fremis, a.s. - Kácov a Krásná Hora Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 9.10.2018  11.10.2018  )
100) 15. konference evropské drůbeže - Dubrovník Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 17.9.2018  18.9.2018  19.9.2018  20.9.2018  21.9.2018  )
96) Program rozvoje venkova na období 2014–2020 -7. kolo - CSV - Klatovy Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 18.9.2018  )
97) Odstav selat v době pozinkové - VÚVeL - ZD Nové Město na Moravě Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 20.9.2018  )
98) Řízení zdraví dojeného skotu - VÚVeL Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.9.2018  )
99) Výživa a zdraví telat - VÚVeL Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.9.2018  )
103) Dotace 2018 - jednotná žádost - KIS - 11x Středočeský kraj a Praha Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 26.3.2018  13.4.2018  )
104) 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU,ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 - MZe, Těšnov 17, Praha 1 Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 14.9.2018  )
105) Zahrada Čech 2018 - výstaviště Litoměřice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 14.9.2018  22.9.2018  )
93) Portál farmáře – nová úprava DZES 5 - regiony ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 14.9.2018  21.9.2018  5.10.2018  12.10.2018  )
6) Prioritní akce - kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ - ÚZEI Praha - MZe, Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Zemědělství Počet bodů: 80 (Termíny: 11.9.2018  12.9.2018  25.9.2018  26.9.2018  )
90) Vyhodnocení sklizně obilovin a řepky rok 2018 - OAK Prostějov - Národní dům Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 29.8.2018  )
88) Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění - SFŽP - Praha a Olomouc Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 12.9.2018  19.9.2018  )
82) Polní dny ze vzduchu - VÚRV Praha Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 26.6.2018  )
79)Demofarma ZD Krásná Hora - Den otevřených dveří Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 22.6.2018  )
80) Naše pole - Nabočany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 19.6.2018  20.6.2018  )
73) Právní důvody užívání půdy a LPIS - Agentura venkova - MZe Plzeň Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 22.5.2018  )
74) Bioakademie 2018 - PRO-BIO - SZeŠ Poděbrady Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 7.6.2018  )
76) Energetičtí specialisté?! - ČVUT Praha 6 Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 12.6.2018  13.6.2018  )
77) Systémy hospodaření na půdě - VÚRV - SZeŠ Čáslav Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 21.6.2018  )
4) Prioritní vzdělávací akce - Polní den VÚRV - Praha Ruzyně POVINNÝ Oblast: Zemědělství Počet bodů: 80 (Termíny: 12.6.2018  )
70) Ekonomika a legislativa v energetice - ČVUT Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 10.5.2018  )
71) Tradiční 46. polní kázání - AGROEKO Žamberk - Mistrovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 31.5.2018  )
65) Podzimní zemědělec 2018 - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 4.10.2018  7.10.2018  )
66) Mezinárodní konference "Zlepšení účinnosti využívání živin..." - VÚRV Praha - Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 60 (Termíny: 22.5.2018  23.5.2018  )
67) Výživa mléčného skotu v EZ - PRO - BIO - Penzion Horácko, Unčín Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 2.5.2018  )
64) Země živitelka - České Budějovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 23.8.2018  28.8.2018  )
63) Natura Viva 2018 - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 23.5.2018  27.5.2018  )
51) Polní den řepky ozimé - Mydlářka, a.s. a ČZU - Petrovice u Miličína Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 6.4.2018  )
52) Chov a výživa skotu - Veterinární centrum Sušice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 4.4.2018  )
59) VUVeLFEST IV - Drůbež - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 11.4.2018  )
60) Směrnice GDPR pro energetické specialisty - VUT Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.4.2018  )
61) Jarní zemědělec - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 21.3.2018  25.3.2018  )
62) Techagro Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 8.4.2018  12.4.2018  )
45) Pohled přes hranice - ČSR - Dolní Dunajovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 13.3.2018  14.3.2018  )
46) Nitrátová směrnice a PRV - jaro 2018 - 22x ČR - ÚZEI a KIS Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 13.3.2018  3.5.2018  )
47) Environmentální opatření PRV v jednotné žádosti o platbu v roce 2018 a související dotační nástroje - MZe - 6x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 19.3.2018  26.3.2018  27.3.2018  4.4.2018  5.4.2018  9.4.2018  )
35) Mydlářka - odborný seminář - Změny PP a CC v roce 2018 - Červený Újezd u Miličína Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 23.2.2018  )
41) Portál farmáře pro mírně pokročilé - OAK Pardubice - SOUZ Chvaletice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 2.3.2018  )
43) Dotační možnosti v agrárním sektoru - Jednotná žádost, AEKO - CSV Plzeňsko 5x Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 9.4.2018  10.4.2018  11.4.2018  12.4.2018  13.4.2018  )
17) Mák v roce 2018 - Český modrý mák, z.s. a ČZU - 4x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 12.2.2018  13.2.2018  14.2.2018  15.2.2018  )
18) Tradiční zimní semináře Agro ZZN - 5x - Zichovec, Nesuchyň, Vysočany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 6.2.2018  8.2.2018  13.2.2018  15.2.2018  22.2.2018  )
19) Úloha včel v současné rostlinné výrobě - ČZU a Výzkumný ústav včelařský - Praha a Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 6.4.2018  13.4.2018  )
32) Zdravotní stav ozimů a výživa rostlin - Ing. K. Rind, OSEVA UNI - ZD Libčany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 6.4.2018  )
33) Vinařské semináře Bayer - Hnanice, Hustopeče, Dubňany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 20.2.2018  21.2.2018  22.2.2018  )
34) Na pomoc správné zemědělské praxi - CSV - Přeštice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.3.2018  )
22) Jarní semináře pro pěstitele olejnin - inovace technologií pěstování olejnin - SPZO - 10x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 13.2.2018  14.2.2018  15.2.2018  20.2.2018  21.2.2018  22.2.2018  27.2.2018  28.2.2018  1.3.2018  6.3.2018  )
23) Semináře před 6. kolem příjmu žádostí - SZIF, MZe - Brno, Plzeň, Hradec Králové Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 20.2.2018  22.2.2018  1.3.2018  )
25) Seminář ENERGEN - EGT system - Telnice, Lukavec, VÚRV Praha Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.2.2018  16.2.2018  23.2.2018  )
26) Hnojení plodin s MJM Litovel - efektivní cesta k vysokým výnosům - Litovel Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 9.2.2018  )
27) Aktuality a dotační možnosti v PRV 2014 - 2020 - Agrovenkov - Ústí nad Orlicí Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 16.2.2018  )
30) Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky - VÚRV Praha Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 21.2.2018  )
31) Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice - ÚKZÚZ - Brno, hotel Voroněž Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.3.2018  )
6) Zimní seminář Zetaspol - OSIVA - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 16.1.2018  )
7) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin I - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 23.1.2018  )
8) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin II - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 30.1.2018  )
9) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin III - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 15.2.2018  )
11) Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova - CSV - Plzeň Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 22.1.2018  )
1) Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin - 4x ČR - Agrární komora ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 15.1.2018  16.1.2018  30.1.2018  1.2.2018  )
2) Pěstování kukuřice a trávosemenných porostů - KLAS Nekoř Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 9.1.2018  )
3) Konference BASF - 9x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 4.1.2018  9.1.2018  10.1.2018  11.1.2018  17.1.2018  18.1.2018  24.1.2018  25.1.2018  31.1.2018  )
4) Nové možnosti v pěstování řepky ozimé - sympozium Dow AgroSciences - ČZU Praha, Olomouc Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 11.1.2018  9.1.2018  )
12) Bayer ExpertForum 2018 - 8x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 12.1.2018  17.1.2018  18.1.2018  23.1.2018  24.1.2018  25.1.2018  31.1.2018  1.2.2018  )
15) Školení agronomů - AGROSPOL CZECH - České Budějovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 19.2.2018  20.2.2018  21.2.2018  22.2.2018  )
117) Den otevřených dveří - "Čirok ve výživě zvířat" - Demofarma ŠZP Žabčice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 24.10.2018  )
129) Nitrátová směrnice a PRV - podzim 2018 - 13x ČR - ÚZEI a KIS Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 14.9.2018  29.11.2018  )
4) Nové možnosti v pěstování řepky ozimé - sympozium Dow AgroSciences - ČZU Praha, Olomouc Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 30 (Termíny: 9.1.2018  11.1.2018  )
12) Bayer ExpertForum 2018 - 8x ČR Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 20 (Termíny: 12.1.2018  17.1.2018  18.1.2018  23.1.2018  24.1.2018  25.1.2018  31.1.2018  1.2.2018  )
32) Zdravotní stav ozimů a výživa rostlin - Ing. K. Rind, OSEVA UNI - ZD Libčany Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 40 (Termíny: 6.4.2018  )
19) Úloha včel v současné rostlinné výrobě - ČZU a Výzkumný ústav včelařský - Praha a Brno Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 30 (Termíny: 6.4.2018  13.4.2018  )
45) Pohled přes hranice - ČSR - Dolní Dunajovice Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 50 (Termíny: 13.3.2018  14.3.2018  )
71) Tradiční 46. polní kázání - AGROEKO Žamberk - Mistrovice Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 40 (Termíny: 31.5.2018  )
4) Prioritní vzdělávací akce - Polní den VÚRV - Praha Ruzyně POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 12.6.2018  )
77) Systémy hospodaření na půdě - VÚRV - SZeŠ Čáslav Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 40 (Termíny: 21.6.2018  )
5) Prioritní akce - školení ke změnám DZES 5 platným od 1. 1. 2019 – školení školitelů – počítačový kurz - ÚZEI Praha - VÚMOP Zbraslav POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 5.9.2018  10.9.2018  20.9.2018  )
6) Prioritní akce - kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ - ÚZEI Praha - MZe, Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 11.9.2018  12.9.2018  25.9.2018  26.9.2018  )
111) Rezistence škodlivých organismů proti přípravkům na ochranu rostlin - ČZU Praha Suchdol Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 20 (Termíny: 26.10.2018  )
9) Seminář k problematice DZES 5 - MZe -Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 30.11.2018  )