Odkaz name web stránky MZe ČR
Registr poradců akreditovaných MZe
Odkaz name web stránky ÚZPI Praha
Pro zobrazení seznamu poradců klikněte zde.
 

Proběhlé registrované vzdělávací akce

5) Školení bezpečnosti práce ve výškách - Ostrava Muglinov Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 9.1.2018  )
21) Lesní hospodářství - Kraj Vysočina - Jihlava Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 20.2.2018  )
39) Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR - ČLS - NZM Praha Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 1.3.2018  )
40) Nové trendy a směry v systémovém řízení BOZP - VÚBP, Jeruzalémská 9, Praha 1 Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 15.3.2018  )
36) Aktuální problematika lesního hospodářství - dotace - KÚ Plzeňského kraje Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 14.3.2018  )
53) Chov a ochrana zvěře v kulturní krajině - Lesnická škola Písek Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 30.5.2018  )
54) Stavy spárkaté zvěře, škody zvěří - Lesnická škola Písek Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 27.6.2018  )
Oblast: Lesnictví Počet bodů: 0 (Termíny: )
48) Oceňování služebností: tradiční a nové přístupy - ÚHÚL Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 6.4.2018  )
49) Studijní cesta Pro Silva Bohemica - Horní Rakousko - pobočný spolek ČLS - Pro Silva Bohemica - odjezd z Brna Oblast: Lesnictví Počet bodů: 60 (Termíny: 19.4.2018  20.4.2018  21.4.2018  )
50) Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře - ÚZEI Praha - Písek a Hranice Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 17.4.2018  26.4.2018  )
62) Techagro Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 8.4.2018  12.4.2018  )
63) Natura Viva 2018 - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 23.5.2018  27.5.2018  )
64) Země živitelka - České Budějovice Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 23.8.2018  28.8.2018  )
75) Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů - ČLS - MZe Těšnov 17, Praha 1 Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 28.6.2018  )
3) Prioritní vzdělávací akce - Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa - ČLS - Vlastiboř POVINNÝ Oblast: Lesnictví Počet bodů: 80 (Termíny: 21.6.2018  )
81) Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II - ČLS - VÚ Libavá Oblast: Lesnictví Počet bodů: 40 (Termíny: 26.6.2018  )
83) Mezinárodní lesnický veletrh v Mnichově Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 18.7.2018  19.7.2018  20.7.2018  21.7.2018  22.7.2018  )
84) Brdy vojenské - změna využívání rozsáhlého území - ČLS - LS Mirošov Oblast: Lesnictví Počet bodů: 40 (Termíny: 6.9.2018  )
101) 100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě - ČLS - Hotel Sklář Harrachov Oblast: Lesnictví Počet bodů: 60 (Termíny: 17.10.2018  18.10.2018  )
94) Vrba - dřevina roku 2018 - ČLS - Kunovice Oblast: Lesnictví Počet bodů: 40 (Termíny: 30.8.2018  )
119) Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře - ÚZEI - Kostelec n. Č. l. a Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 8.11.2018  13.11.2018  )
7) Prioritní vzdělávací akce pro poradce oblasti lesnictví - BOZP - ÚHÚL Brno POVINNÝ Oblast: Lesnictví Počet bodů: 80 (Termíny: 21.11.2018  )
121) LIGNUMEXPO LES - Nitra Oblast: Lesnictví Počet bodů: 30 (Termíny: 18.9.2018  19.9.2018  20.9.2018  21.9.2018  )
122) Současná situace v oceňování lesa a škod na lese - ÚHÚL Brno Oblast: Lesnictví Počet bodů: 20 (Termíny: 30.11.2018  )
9) Seminář k problematice DZES 5 - MZe -Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Lesnictví Počet bodů: 80 (Termíny: 30.11.2018  )
127) Mikulášský seminář Mydlářka - Červený Újezd u Miličína Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 7.12.2018  )
123) Welfare prasat - způsobilost k péči o prasata - VÚVeL FEST Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 29.11.2018  )
124) Počítačové kurzy k DZES 5 - Regiony - KIS Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 16.10.2018  14.12.2018  )
9) Seminář k problematice DZES 5 - MZe -Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Zemědělství Počet bodů: 80 (Termíny: 30.11.2018  )
125) Chov a výživa skotu - Vetrinární centrum - Sokolovna Sušice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 5.12.2018  )
120) Bezpečnost a kvalita mléka v prvovýrobě - VÚVeL FEST V - Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 21.11.2018  )
112) Seminář EFEKT: Úspory – strategie – inovace - EGÚ Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.11.2018  )
113) Jak dál ve výživě telat - VK-Drcman a Guyokrma - Hotel Allvet, Drnovice u Vyškova Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.10.2018  )
114) Brambory 2018 - ČBS, VÚB - Havlíčkův Brod Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 19.10.2018  )
110) Rizika tranzitního období a jak jim předcházet - Fremis, a.s. - Kácov a Krásná Hora Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 9.10.2018  11.10.2018  )
100) 15. konference evropské drůbeže - Dubrovník Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 17.9.2018  18.9.2018  19.9.2018  20.9.2018  21.9.2018  )
96) Program rozvoje venkova na období 2014–2020 -7. kolo - CSV - Klatovy Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 18.9.2018  )
97) Odstav selat v době pozinkové - VÚVeL - ZD Nové Město na Moravě Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 20.9.2018  )
98) Řízení zdraví dojeného skotu - VÚVeL Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.9.2018  )
99) Výživa a zdraví telat - VÚVeL Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.9.2018  )
103) Dotace 2018 - jednotná žádost - KIS - 11x Středočeský kraj a Praha Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 26.3.2018  13.4.2018  )
104) 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU,ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 - MZe, Těšnov 17, Praha 1 Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 14.9.2018  )
105) Zahrada Čech 2018 - výstaviště Litoměřice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 14.9.2018  22.9.2018  )
93) Portál farmáře – nová úprava DZES 5 - regiony ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 14.9.2018  21.9.2018  5.10.2018  12.10.2018  )
6) Prioritní akce - kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ - ÚZEI Praha - MZe, Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Zemědělství Počet bodů: 80 (Termíny: 11.9.2018  12.9.2018  25.9.2018  26.9.2018  )
90) Vyhodnocení sklizně obilovin a řepky rok 2018 - OAK Prostějov - Národní dům Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 29.8.2018  )
88) Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění - SFŽP - Praha a Olomouc Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 12.9.2018  19.9.2018  )
82) Polní dny ze vzduchu - VÚRV Praha Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 26.6.2018  )
79)Demofarma ZD Krásná Hora - Den otevřených dveří Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 22.6.2018  )
80) Naše pole - Nabočany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 19.6.2018  20.6.2018  )
73) Právní důvody užívání půdy a LPIS - Agentura venkova - MZe Plzeň Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 22.5.2018  )
74) Bioakademie 2018 - PRO-BIO - SZeŠ Poděbrady Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 7.6.2018  )
76) Energetičtí specialisté?! - ČVUT Praha 6 Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 12.6.2018  13.6.2018  )
77) Systémy hospodaření na půdě - VÚRV - SZeŠ Čáslav Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 21.6.2018  )
4) Prioritní vzdělávací akce - Polní den VÚRV - Praha Ruzyně POVINNÝ Oblast: Zemědělství Počet bodů: 80 (Termíny: 12.6.2018  )
70) Ekonomika a legislativa v energetice - ČVUT Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 10.5.2018  )
71) Tradiční 46. polní kázání - AGROEKO Žamberk - Mistrovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 31.5.2018  )
65) Podzimní zemědělec 2018 - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 4.10.2018  7.10.2018  )
66) Mezinárodní konference "Zlepšení účinnosti využívání živin..." - VÚRV Praha - Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 60 (Termíny: 22.5.2018  23.5.2018  )
67) Výživa mléčného skotu v EZ - PRO - BIO - Penzion Horácko, Unčín Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 2.5.2018  )
64) Země živitelka - České Budějovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 23.8.2018  28.8.2018  )
63) Natura Viva 2018 - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 23.5.2018  27.5.2018  )
51) Polní den řepky ozimé - Mydlářka, a.s. a ČZU - Petrovice u Miličína Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 6.4.2018  )
52) Chov a výživa skotu - Veterinární centrum Sušice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 4.4.2018  )
59) VUVeLFEST IV - Drůbež - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 11.4.2018  )
60) Směrnice GDPR pro energetické specialisty - VUT Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 25.4.2018  )
61) Jarní zemědělec - výstaviště Lysá nad Labem Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 21.3.2018  25.3.2018  )
62) Techagro Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 8.4.2018  12.4.2018  )
45) Pohled přes hranice - ČSR - Dolní Dunajovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 13.3.2018  14.3.2018  )
46) Nitrátová směrnice a PRV - jaro 2018 - 22x ČR - ÚZEI a KIS Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 13.3.2018  3.5.2018  )
47) Environmentální opatření PRV v jednotné žádosti o platbu v roce 2018 a související dotační nástroje - MZe - 6x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 19.3.2018  26.3.2018  27.3.2018  4.4.2018  5.4.2018  9.4.2018  )
35) Mydlářka - odborný seminář - Změny PP a CC v roce 2018 - Červený Újezd u Miličína Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 23.2.2018  )
41) Portál farmáře pro mírně pokročilé - OAK Pardubice - SOUZ Chvaletice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 2.3.2018  )
43) Dotační možnosti v agrárním sektoru - Jednotná žádost, AEKO - CSV Plzeňsko 5x Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 9.4.2018  10.4.2018  11.4.2018  12.4.2018  13.4.2018  )
17) Mák v roce 2018 - Český modrý mák, z.s. a ČZU - 4x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 12.2.2018  13.2.2018  14.2.2018  15.2.2018  )
18) Tradiční zimní semináře Agro ZZN - 5x - Zichovec, Nesuchyň, Vysočany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 6.2.2018  8.2.2018  13.2.2018  15.2.2018  22.2.2018  )
19) Úloha včel v současné rostlinné výrobě - ČZU a Výzkumný ústav včelařský - Praha a Brno Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 6.4.2018  13.4.2018  )
32) Zdravotní stav ozimů a výživa rostlin - Ing. K. Rind, OSEVA UNI - ZD Libčany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 6.4.2018  )
33) Vinařské semináře Bayer - Hnanice, Hustopeče, Dubňany Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 20.2.2018  21.2.2018  22.2.2018  )
34) Na pomoc správné zemědělské praxi - CSV - Přeštice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.3.2018  )
22) Jarní semináře pro pěstitele olejnin - inovace technologií pěstování olejnin - SPZO - 10x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 13.2.2018  14.2.2018  15.2.2018  20.2.2018  21.2.2018  22.2.2018  27.2.2018  28.2.2018  1.3.2018  6.3.2018  )
23) Semináře před 6. kolem příjmu žádostí - SZIF, MZe - Brno, Plzeň, Hradec Králové Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 20.2.2018  22.2.2018  1.3.2018  )
25) Seminář ENERGEN - EGT system - Telnice, Lukavec, VÚRV Praha Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.2.2018  16.2.2018  23.2.2018  )
26) Hnojení plodin s MJM Litovel - efektivní cesta k vysokým výnosům - Litovel Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 9.2.2018  )
27) Aktuality a dotační možnosti v PRV 2014 - 2020 - Agrovenkov - Ústí nad Orlicí Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 16.2.2018  )
30) Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky - VÚRV Praha Ruzyně Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 21.2.2018  )
31) Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice - ÚKZÚZ - Brno, hotel Voroněž Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 1.3.2018  )
6) Zimní seminář Zetaspol - OSIVA - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 16.1.2018  )
7) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin I - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 23.1.2018  )
8) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin II - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 30.1.2018  )
9) Zimní seminář Zetaspol - Přípravky na ochranu rostlin III - Hotel Plumlov Mostkovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 15.2.2018  )
11) Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova - CSV - Plzeň Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 22.1.2018  )
1) Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin - 4x ČR - Agrární komora ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 15.1.2018  16.1.2018  30.1.2018  1.2.2018  )
2) Pěstování kukuřice a trávosemenných porostů - KLAS Nekoř Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 9.1.2018  )
3) Konference BASF - 9x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 4.1.2018  9.1.2018  10.1.2018  11.1.2018  17.1.2018  18.1.2018  24.1.2018  25.1.2018  31.1.2018  )
4) Nové možnosti v pěstování řepky ozimé - sympozium Dow AgroSciences - ČZU Praha, Olomouc Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 11.1.2018  9.1.2018  )
12) Bayer ExpertForum 2018 - 8x ČR Oblast: Zemědělství Počet bodů: 20 (Termíny: 12.1.2018  17.1.2018  18.1.2018  23.1.2018  24.1.2018  25.1.2018  31.1.2018  1.2.2018  )
15) Školení agronomů - AGROSPOL CZECH - České Budějovice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 50 (Termíny: 19.2.2018  20.2.2018  21.2.2018  22.2.2018  )
117) Den otevřených dveří - "Čirok ve výživě zvířat" - Demofarma ŠZP Žabčice Oblast: Zemědělství Počet bodů: 40 (Termíny: 24.10.2018  )
129) Nitrátová směrnice a PRV - podzim 2018 - 13x ČR - ÚZEI a KIS Oblast: Zemědělství Počet bodů: 30 (Termíny: 14.9.2018  29.11.2018  )
4) Nové možnosti v pěstování řepky ozimé - sympozium Dow AgroSciences - ČZU Praha, Olomouc Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 30 (Termíny: 9.1.2018  11.1.2018  )
12) Bayer ExpertForum 2018 - 8x ČR Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 20 (Termíny: 12.1.2018  17.1.2018  18.1.2018  23.1.2018  24.1.2018  25.1.2018  31.1.2018  1.2.2018  )
32) Zdravotní stav ozimů a výživa rostlin - Ing. K. Rind, OSEVA UNI - ZD Libčany Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 40 (Termíny: 6.4.2018  )
19) Úloha včel v současné rostlinné výrobě - ČZU a Výzkumný ústav včelařský - Praha a Brno Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 30 (Termíny: 6.4.2018  13.4.2018  )
45) Pohled přes hranice - ČSR - Dolní Dunajovice Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 50 (Termíny: 13.3.2018  14.3.2018  )
71) Tradiční 46. polní kázání - AGROEKO Žamberk - Mistrovice Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 40 (Termíny: 31.5.2018  )
4) Prioritní vzdělávací akce - Polní den VÚRV - Praha Ruzyně POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 12.6.2018  )
77) Systémy hospodaření na půdě - VÚRV - SZeŠ Čáslav Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 40 (Termíny: 21.6.2018  )
5) Prioritní akce - školení ke změnám DZES 5 platným od 1. 1. 2019 – školení školitelů – počítačový kurz - ÚZEI Praha - VÚMOP Zbraslav POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 5.9.2018  10.9.2018  20.9.2018  )
6) Prioritní akce - kurz pořádaný ÚZEI k tématům AEKO a EZ - ÚZEI Praha - MZe, Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 11.9.2018  12.9.2018  25.9.2018  26.9.2018  )
111) Rezistence škodlivých organismů proti přípravkům na ochranu rostlin - ČZU Praha Suchdol Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 20 (Termíny: 26.10.2018  )
9) Seminář k problematice DZES 5 - MZe -Těšnov 17, Praha 1 POVINNÝ Oblast: Rostlinolékařství Počet bodů: 80 (Termíny: 30.11.2018  )